Εγγραφή

  • Το παρόν site απευθύνεται μόνο σε εμπόρους
  • Η εγγραφή είναι υποχρεωτική προκειμένου να μπορέσετε να δείτε τιμές χονδρικής για τα είδη μας και να κάνετε την παραγγελία σας ηλεκτρονικά
  • Με την εγγραφή σας, επίσης, θα μπορείτε να αποθηκεύσετε κάποια είδη ώστε να μπορείτε εύκολα να τα εντοπίσετε σε μελλοντική σας επίσκεψη (προσθήκη στα "αγαπημένα")
  • Θα μπορείτε, τέλος, να δείτε το ιστορικό των προηγούμενων παραγγελιών σας ώστε να βοηθηθείτε στην δημιουργία μιας νέας παραγγελίας